• V znanju statistike sta si delili 1. mesto in prisvojili zlato priznanje

Gresa Jakupi in Marija Janeva, obe dijakinji 3. a ET,


  • v znanju poslovne matematike pa je

Aleks Kocjančič, 4. a ET , dosegel 6. mesto in srebrno priznanje ter

Martin Mihalič, 4. a ET,  10. mesto in srebrno priznanje.

 

V letu 2015 je naša šola organizatorica državnega tekmovanja iz znanja statistike in poslovne matematike.

Vsem dijakom in njihovi mentorici prof. Ingrid Barica čestitamo.