Spoštovani dijaki in mentorji!                                                                                                                                                                        Koper, 11. marec 2020

Za našo šolo sta najpomembnejši varnost in zdravje vseh dijakov in učiteljev.

Kot previdnostni ukrep za preprečitev tveganj, ki so povezana s korona  virusom  COVID-19 ter v skladu z odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v RS, kjer se zbira več kot 100 ljudi, sta vodstvo šole in organizacijski odbor tekmovanja, sprejela sklep, da se tekmovanje srednješolcev iz znanja ekonomije –  razvoj in delovanje gospodarstva, premesti na kasnejši datum.

V kolikor bodo razmere v RS to dovoljevale, bomo tekmovanje izpeljali konec aprila 2020.

Vse ostalo ostane nespremenjeno.

Verjamem, da se bodo razmere do takrat umirile in bomo tekmovanje lahko uspešno izpeljali.

Hvala za razumevanje.

Mojca Kocjan

Organizacijski odbor

 

  1. državno tekmovanje iz znanja ekonomije ‒ razvoj in delovanje gospodarstva

Spoštovani dijaki in mentorji!

Dobrodošli na spletni strani SEPŠ. Pred vami je nekaj informacij o poteku 21. državnega tekmovanja iz ekonomije, ki bo potekalo 26. 3. 2020 na SEPŠ v Kopru.

Izvedli bomo dve tekmovanji, in sicer:

  • gimnazijsko tekmovanje ter
  • tekmovanje za ekonomske tehnike.

Spletna prijava bo možna med 17. 2. 2020 in 6. 3. 2020.

Pomembno obvestilo

Poleg spletne prijave morajo tekmovalci izpolniti tudi obrazec Soglasje (zahteve GDPR-ja), ki si ga lahko prenesete iz povezave »Soglasje«. Prosim vas, če skenirana soglasja vseh tekmovalcev priložite k izpolnjeni spletni prijavi.

Prilagamo razpis tekmovanja, obrazec za prijavo tekmovalcev, obrazec soglasje in pravilnik o tekmovanju iz znanja ekonomije.

Organizacijski odbor