IZJAVA ZA JANOST

Smo prvo tako podjetje na Obali, saj  menimo, da je dobrodošla novost za razvoj našega območja.

Program se razlikuje od drugih podobnih učnih podjetij po tem, da moramo dijaki  zbrati  kapital podjetja in opraviti prodajo izdelka oz. storitve, torej resnično poslujemo. Za poslovanje podjetja moramo zbrati kapital s prodajo delnic. V ta namen  smo 2. 12. 2014 opravili prodajo prvih delnic.

Povabilu na prodajo delnic se je odzval župan Mestne občine Koper, gospod Boris Popovič, ki ga je  zaradi službenih obveznosti na sami prodaji nadomeščal podžupan, gospod Peter Bolčič. Tako župan kot podžupan sta postala družbenika našega podjetja, saj sta opravila nakup naših prvih delnic. Prve delnice so slavnostno kupili tudi ravnateljica naše šole, gospa Branka Žerjal, direktor Zavoda za razvoj podjetnosti mladih, gospod Anton Kokalj in naši podporni podjetniki. Posebej se zahvaljujemo mentorjem – podjetnikom Bojanu Cepoviču, Tihomirju Kukučki in Enriku Mahnetu,  za njihovo udeležbo pri ustanovitvi delniške družbe.

Med delničarji našega podjetja je  tudi mentorica Tanja Skok in veliko profesorjev, ki se jim še posebej zahvaljujemo. Njihova podpora nam pomeni dodatno motivacijo za delo in boljšo uspešnost poslovanja.

Direktor PARTISEPŠ, d.d.               

 Patrik Gorjup      

 

Sam dogodek je posnela tudi RTV Koper-Capodistria. Posnetek je bil prikazan v Primorski kroniki 3. 12. 2014. Povezava na prispevek, ki je bil objavljen v 6:20 minuti Primorske kronike.  

O dogodku poročajo tudi Primorske novice dne, 10. 12. 2014.