V sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj pod vodstvom družbe ZEOS, d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Mladinska mreža MaMa je 23. 11. 2016 v Centru mladih Koper potekala delavnica »E-odpadki in naše okolje«, ki je imela zaradi velikega zanimanja dve izvedbi. Dijaki iz Srednje ekonomske in poslovne šole Koper so na dogodku razpravljali o pomenu pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami in iskali načine, kako zmanjšati vpliv tovrstnih odpadkov na okolico. Delavnica je potekala v sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov.

Ob vodenju dogodka s strani dveh predstavnic družbe ZEOS, d.o.o. Urše Dolinšek in Branke Biček Bizant ter moderatorjev: Urban Krevl in Kaja Čop (Zavod Mladinska Mreža MaMa), Patrik Holz (Center mladih Koper) in Vojko Rotar (Marjetica Koper, d.o.o.) so mladi iskali odgovore ter rešitve na področju E-cikliranja, ki so jih na koncu tudi predstavili vsem zbranim.

Na delavnici so spoznali lokacije uličnih zbiralnikov v svojih občinah in nekaj ostalih načinov pravilnega rokovanja z e-opremo. Tekmovali so v kvizu in iskali ideje za slogane – stavke, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju in tako so dobili nekaj novih, izvirnih idej:

  • Z E-cikliranjem naprav, naš planet bo zdrav!
  • Zemljan E-ciklira, planet profitira!
  • E-cikliraj smeti; mladi, stari – čisto vsi, da okolje ne smrdi.
  • Slončki hitijo, za okolico skrbijo, zato E-cikliraj in bodi kot slonček!
  • E-cikliraj in odpadke iz narave pobiraj!
  • Če nočeš bit ekonomist ali kapitalist, bodi E-reciklist.
  • E-cikliraj, rekorde podiraj!
  • E-cikliraj in dominiraj!

Organizatorji so veseli, da so dijaki zelo aktivno sodelovali in pokazali, da jim je mar za okolje, v katerem živijo. Delavnica je potekala v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, ki ga od leta 2009 organizira Evropska komisija s podporo programa LIFE+, letos pa poteka od 19. do 27. novembra. 

Delavnica v Kopru je bila druga aktivnost od sklopa načrtovanih dogodkov v okviru postavitve uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občinah Ankaran, Izola Koper in Piran. Prva aktivnost je bila izvedena 18. novembra v ZC Sermin v Kopru, kjer so bili ulični zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije predani v uporabo.