20. 3., 21. 3. in 22. 3.  2019 so se na SEPŠ odvijale delavnice o tehnikah oživljanja, ki sta jih izvajala študenta Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem Jaka Zaluberšek in Anže Štefančič v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP). Udeleženi dijaki so obnovili in nadgradili znanje o temeljnih postopkih oživljanja in o oskrbi poškodovanih. Seznanili so se z različnimi primeri poškodb in postopki, kako v dani situaciji pravilno in ustrezno odreagirati in poškodovanca oskrbeti. Izvajali so oživljanje na lutki z uporabo defibrilatorja, zaustavljanje krvavitev, ukrepanje ob anafilaktičnem šoku,…