Dijaki SEPŠ Koper sodeluje v projektu Turistična tržnica – spominek mojega kraja z različnimi temami.

1. Dijaki 4. a ET so pripravili nalogo “Magična kocka” – mentorica Ester Jerkič Šturm. Objavljamo nalogo in film.

 

2. Dijaki 5. a ET-PTI so pripravili nalogo in film “Fotko” – mentorja Boris Gomezel in Tanja Skok. Objavljamo nalogo in film.