Na šoli se vključujemo v različne nacionalne in mednarodne projekte ter dijakom omogočamo delovno prakso v tujini. Verjamemo, da s tem spodbujamo odprtost, tolerantnost, komunikativnost, podjetništvo, sposobnost timskega dela in še druge kvalitete, ki so dandanes potrebne za uspešno in srečno poklicno prihodnost. V okviru projektov Erasmus+ imajo naši dijaki in učitelji možnost pogledati onkraj meja, izmenjavati izkušnje in se učiti od drugih, spoznavati druge kulture, šolske sisteme in delovna okolja, hkrati pa tudi splesti nova prijateljstva.