Na šoli se vključujemo v različne nacionalne in mednarodne projekte ter dijakom omogočamo delovno prakso v tujini. Verjamemo, da s tem spodbujamo odprtost, tolerantnost, komunikativnost, podjetništvo, sposobnost timskega dela in še druge kvalitete, ki so dandanes potrebne za uspešno in srečno poklicno prihodnost. V okviru projektov Erasmus+ imajo naši dijaki in učitelji možnost pogledati onkraj meja, izmenjavati izkušnje in se učiti od drugih, spoznavati druge kulture, šolske sisteme in delovna okolja, hkrati pa tudi splesti nova prijateljstva.

 

 

                                     

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija začenja z brezplačnim programom mentoriranja »Early Warning Slovenia« – PGZ