22. aprila 2015 je ga. Arh Kovač dijakom 3. a ET in 3. b ET predstavila pomen davkov v vsakdanjem življenju in pomen davčne pismenosti.