Dijaki in učitelji SEPŠ Koper so obiskovalcem prikazali šolske in izvenšolske dejavnosti. Obiskovalci so si lahko ogledali predstavitev novega predmeta Športni management.

Na šoli razvijamo podjetnost in podjetništvo, zato so naši sedanji in bivši dijaki predstavili svoja podjetja.

Šola je vključena v številne projekte. Dijaki so posredovali svoje vtise z ekskurzij, delovne prakse  na Irskem, obiska Švedske …

Zahvaljujemo se vsem dijakom in učiteljem za uspešno izveden Dan odprtih vrat.