Naši partnerji iz Turčije so pripravili drugo številko biltena v okviru projekta “Learn from the past to build a greener future”. Bilten je večinoma posvečen srečanju na Poljskem, ki smo ga izvedli konec oktobra 2021. Trenutno pa načrtujemo srečanje v Turčiji, ki naj bi bilo marca 2022. Upamo, da nam ga bo uspelo izvesti kljub negotovim razmeram.

Nataša Jerman

koordinatorica projekta

Newsletter 2 greener future