Vprašalnik za učitelje

Zadovoljstvo z delom v šoli

Če ni drugače označeno, vas prosimo, da za odgovor označite en kvadratek v vsaki vrstici ali vpišete podatke v pripravljen prostor.

Step 1 of 14