v katerih se sporazumevajo dijaki SEPŠ Koper. Vzorec 138 anketiranih dijakov predstavlja 27 % vseh dijakov SEPŠ. Dijaki 4. b Ekonomske gimnazije so analizirali odgovore in prikazali rezultate ankete na plakatu, ki visi v avli šole.

Anketa je pokazala, da je slovenski jezik materni jezik 106 dijakov (77 %), italijanski 1 dijaka, albanski 6, bosanski, hrvaški ali srbski 19, makedonski 5 in ruski 1 dijaka.

47 anketirancev (34 %) je dvojezičnih, 129 dijakov (93 %) pa se lahko v vsakodnevnih situacijah in o osnovnih temah sporazumeva še v najmanj enem tujem jeziku.

Angleščine se je 12 dijakov naučilo predvsem doma (družina, TV, Internet…), 91 v šoli, italijanščine pa 14 dijakov doma in 102 v šoli. Ostali dijaki se pri tem vprašanju niso opredelili ali pa so se tujih jezikov učili hkrati doma in v šoli.

Na vprašanje, kateri tuji jezik se jim zdi najpomembnejši za njihovo prihodnost, je 118 anketirancev navedlo angleščino, 3 italijanščino, 2 nemščino, 3 španščino, 3 francoščino, 8 dijakov pa se ni opredelilo.

Večina meni, da jim znanje tujih jezikov lahko najbolj koristi na področju dela (52 anketirancev), izobraževanja (29), turizma (14), medčloveških odnosov (12) in svetovnega spleta (11).