na VIŠJEM NIVOJU

  • Gresa JAKUPI, 3. a ET, ki je dosegla 3. mesto in zlato priznanje
  • Marija JANEVA, 3. a ET, srebrno priznanje

na OSNOVNEM NIVOJU

  • Nejc RAŽEM, 2. b ET, srebrno priznanje
  • Erika STANKOVIĆ, 2. a ET, priznanje za sodelovanje

 

Dijakinja Gresa JAKUPI je osvojila zlato priznanje Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Podelitev priznanja je bila, 24. aprila 2014 v Portorožu, na dnevih računovodij.

Ob izrednem uspehu dijakom in njihovi mentorici prof. Darji PALČIČ iskreno čestitamo!