B
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Č
Černač Stupar Tatjana
univ. dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
D
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
E
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 663 75 05
H
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
J
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 663 7505
Jurković Davor
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
K
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
L
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
M
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05
O
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
P
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 30 -kabinet
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 663 75 05
Primožič Nataša
prof. mat.
T: +386 5 663 75 05
Pupis Vesna
prof. mat.
T: +386 5 663 75 05
R
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Š
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
T: +386 5 777 75 26
Šturm Zankolič Marija
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Tajnica poklicne mature
T: +386 5 777 75 28
S
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 663 75 05
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: 05 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.
Stopar Nataša
univ. dipl. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
V
Vrčon Tratar Nataša
mag. ekonomskih znanosti
T: +386 5 663 75 05