Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

.

NAVODILA O PRIJAVI OZ. MOREBITNI ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39, obrazec Prijava k zaključnemu izpitu.

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43,  obrazec Odjava od zaključnega izpita.

 

 

ZAKLJUČNI IZPIT –  ZIMSKI izpitni rok 2018

Pisni del iz SLOVENŠČINE bo v ponedeljek, 5. 2. 2018 ob 9. uri

Ustni del zaključnega izpita bo potekal po objavljenem razporedu od torka, 6. 2. do petka 16. 2. 2018, po seznamu, ki bo objavljen.

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39 (http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/) Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43.

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/

ZADNJI ROK PRIJAVE sreda, 31. 1. 2018

 

ZAKLJUČNI IZPIT – SPOMLADANSKI izpitni rok 2018

Koledar spomladanskega izpitnega roka.

 

Koper, 12. 12. 2017

 Doris Pohlen Gobbo, univ. dipl.inž. geod.

TAJNICA ŠK ZI