Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

.

NAVODILA O PRIJAVI OZ. MOREBITNI ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39, obrazec Prijava k zaključnemu izpitu.

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43,  obrazec Odjava od zaključnega izpita.

 

 

ZAKLJUČNI IZPIT – avgust 2017

 

PISNI DEL :  v ponedeljek, 21. avgust 2017

SLOVENŠČINA – pisno – ob 9. uri 

Nadzor: prof. Alenka Petrič Učilnica: 203
prof. Doris Pohlen Gobbo

 3 kandidati

 

USTNI DEL:  v torek, 22. 8. 2017

SLOVENŠČINA – ustno –  ob 8.00 

Komisija:

 

prof. Nataša Stopar, spraševalec

prof. Irena Oblak, član

prof. Miran Cijan, predsednik

Učilnica: 203

 3 kandidati

 

 USTNI DEL: v četrtek, 24. 8. 2017 

ZAGOVOR STORITVE oz. IZDELKA – ob 9.00 uri 

Komisija:

 

prof. Tanja Skok, spraševalec

prof. Robi Počkaj, spraševalec

prof. Miran Cijan, predsednik

Učilnica: 110

3 kandidati:

 

Rezultati zaključnega izpita bodo objavljeni v sredo, 30. 8. 2017, ob 12. uri na oglasni deski v avli šole.

Spričevala lahko prevzamete od 1. septembra 2017 dalje v tajništvu šole.

 

Koper, 18. 8. 2017

 

 Doris Pohlen Gobbo, univ. dipl.inž. geod.

TAJNICA ŠK ZI