Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

NAVODILA O PRIJAVI OZ. MOREBITNI ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39, obrazec Prijava k zaključnemu izpitu.

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43,  obrazec Odjava od zaključnega izpita.

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

 

ZAKLJUČNI IZPIT programa administrator in trgovec –  jesenski izpitni rok – avgust 2018 

ZADNJI ROK PRIJAVE: četrtek, 16. 8. 2018

 

PISNI del iz SLOVENŠČINE  bo v ponedeljek, 20. avgusta 2018, ob 9.00.

.

USTNI del zaključnega izpita bo potekal od torka, 21. 8. do četrtka, 30. 8. 2018, po razporedu, ki bo objavljen.

Rezultati zaključnega izpita bodo objavljeni na oglasni deski v avli šole.

 

Slavnostna podelitev spričeval za dijake, ki so uspešno opravili zaključni izpit v junijskem roku, bo

                                                           v sredo, 11. 7. 2018, ob 18.00, na šoli.

 

 

Koper, 6. 7. 2018

 Doris Pohlen Gobbo, univ. dipl.inž. geod.

TAJNICA ŠK ZI