Organizatorica PUD programa ET in ET-PT: Šavron Andrejka

Telefon: +386 5 777 75 26, kabinet 101/I. nadstropje

Elektronska pošta: andrejka.savron@seps.si

 

Organizatorica PUD programov AD, TR in ET-PTI: Skok Tanja

Telefon: +386 5 663 75 10, kabinet 201/II. nadstropje

Elektronska pošta: tanja.skok@seps.si

 

Programi srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno tehniškega izobraževanja obsegajo minimalni standard  teoretičnega in praktičnega znanja, ki  dijakom zagotavlja pridobitev določene poklicne izobrazbe. Več o praktičnem usposabljanju si preberite na naslednji povezavi.

Šola organizira praktično usposabljanje pri različnih delodajalcih.

 

V letu 2017/2018 poteka PUD po naslednjem razporedu:

 

DRUGI LETNIKI

2. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od 16. 10. do 27. 10. 2017

2. B  – ekonomski tehnik (2 tedna): od  6. 11. do 17. 11. 2017

2. A – trgovec (6 tednov): od 14. 05. do 20. 06. 2018

2. A – administrator (6 tednov): od 14. 05. do 20. 06. 2018

 

TRETJI LETNIKI

3. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od  7. 6. do 20. 6. 2018

3. B – ekonomski tehnik (2 tedna)  od 7. 6. do 20. 6. 2018

3. A – trgovec (18 tednov): od  15. 1. do 18. 5. 2018

3. A – administrator (18 tednov): od  15. 1. do 18. 5. 2018

 

ČETRTI LETNIK

4. A – ekonomski tehnik – PTI  (2 tedna): od 16. 1. do 30. 1. 2018

 

POKLICNI TEČAJ

Poklicni tečaj – od 15. 1. do 26. 1. 2018