Razvrsti po
1. letniki
1. a AD/TR
Razrednik
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
petek, 8.40 - 9.30 (kabinet 109)

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 30 -kabinet

Pogovorne ure
torek, 8.40- 9.25

Aktiv naravoslovje

1. a EG
Razrednik
Primožič Nataša
prof. mat.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
četrtek, 11.35 - 12.20

Aktiv matematika

Namestnik razrednika
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
ponedeljek, 9.30 - 10.15

Aktiv naravoslovje

1. a ET
Razrednik
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
ponedeljek, 10.45 - 11.30 v učilnici 003

Aktiv matematika

1. b EG
Razrednik
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 663 7505

Pogovorne ure
četrtek, 9.30- 10.15

Aktiv angleščina

Namestnik razrednika
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
petek, 9.30 - 10.15

Aktiv družboslovje

1. b ET
Razrednik
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
torek, 11.35 - 12.20 za starše; sreda, 9.30- 10.15 za samoizobraževalce v kabinetu 118

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
četrtek, 11.35 - 12.20

Aktiv naravoslovje

2. letniki
2. a AD/TR
Razrednik
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
petek, 11.00 - 11.30

Aktiv italijanščina, Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Jurković Davor
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
petek, 9.30 - 10.15

Aktiv ekonomski strokovni predmeti, Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

2. a EG
Razrednik
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
torek, 10.45 - 11.30

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

Namestnik razrednika
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
četrtek, 12.25 - 13.10

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

2. a ET
Razrednik
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
ponedeljek, 10.45 - 11.30

Aktiv angleščina

Namestnik razrednika
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
petek, 8.40 – 9.30

Aktiv matematika

2. b EG
Razrednik
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26

Pogovorne ure
ponedeljek, 9.30 - 10.15

Aktiv italijanščina, Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

Namestnik razrednika
Pupis Vesna
prof. mat.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
četrtek, 10.15 - 10.45

Aktiv matematika

2. b ET
Razrednik
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
sreda, 9.30 - 10.15 za starše; četrtek, 8.40 - 9.25 za samoizobraževalce in dijake

Aktiv italijanščina

Namestnik razrednika
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
sreda, 10.45 - 11.30

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

3. letniki
3. a AD/TR
Razrednik
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 30 -kabinet

Pogovorne ure
torek, 8.40- 9.25

Aktiv naravoslovje

Namestnik razrednika
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
petek, 8.40 - 9.30 (kabinet 109)

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

3. a EG
Razrednik
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Tajnica poklicne mature
T: +386 5 777 75 28

Pogovorne ure
sreda, 10.45 - 11.30

Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.

Pogovorne ure
ponedeljek, 8.40- 9.25 (Arena Bonifika)

Aktiv športna vzgoja

3. a ET
Razrednik
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
petek, 10.45 - 11.35

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

Namestnik razrednika
Primožič Nataša
prof. mat.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
četrtek, 11.35 - 12.20

Aktiv matematika

3. b ET
Razrednik
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
T: +386 5 777 75 26

Pogovorne ure
sreda, 8.40 - 9.25

Aktiv italijanščina

Namestnik razrednika
Hrvatin Barbara
magistrica znanosti, področje manegement
T: +386 5 66 37 505

Pogovorne ure
sreda, 11.40 - 12.15

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

4. letniki
4. a EG
Razrednik
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10

Pogovorne ure
ponedeljek, 11.35 - 12.20

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

Namestnik razrednika
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
ponedeljek, 10.45 - 11.30

Aktiv slovenščina

4. a ET
Razrednik
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
ponedeljek, 10.45 - 11.30

Aktiv slovenščina

4. a PTI
Razrednik
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: 05 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.

Pogovorne ure
petek, 9.30- 10.15

Aktiv družboslovje

Namestnik razrednika
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
petek, 11.35 – 12.20

Aktiv poslovna informatika in računalništvo

4. b ET
Razrednik
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
torek, 8.00 - 8.35

Aktiv italijanščina

Namestnik razrednika
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
četrtek, 12.20 - 13.10; po predhodnem dogovoru

Aktiv slovenščina

5. letniki
5. a PTI
Razrednik
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
ponedeljek, 11.35 - 12.20

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
ponedeljek, 8.00 - 8.35

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Poklicni tečaj
ET-PT
Razrednik
Černač Stupar Tatjana
univ. dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02

Pogovorne ure
torek, 7.50 - 8.35

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

Namestnik razrednika
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
ponedeljek, 11.35 - 12.20

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10
Černač Stupar Tatjana
univ. dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
Jurković Davor
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05
Turk Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
Aktiv športna vzgoja
Bole Jožef
prof. šp. vzg.
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.
Pintarić Dragutin
prof. šp. vzg.
Aktiv slovenščina
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 663 75 05
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Tajnica poklicne mature
T: +386 5 777 75 28
Aktiv naravoslovje
Cijan Miran
laborant
T: +386 5 663 75 05
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 663 75 05
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05
Marzi Andreja
univ. dipl. inž. kemije
T: +386 5 663 75 05
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 30 -kabinet
Zorč Rija
univ. dipl. inž. kem.
T: +386 5 663 75 05
Aktiv družboslovje
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 663 75 05
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Krötlinger Karolina
univ. dipl. soc.
T: +386 5 663 75 05
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: 05 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.
Strnad Bensa Polona
dipl. soc. kulture
T: +386 5 663 75 05
Aktiv matematika
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Primožič Nataša
prof. mat.
T: +386 5 663 75 05
Pupis Vesna
prof. mat.
T: +386 5 663 75 05
Aktiv ekonomski strokovni predmeti
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
Hrvatin Barbara
magistrica znanosti, področje manegement
T: +386 5 66 37 505
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Jurković Davor
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05
Šturm Zankolič Marija
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 663 75 05
Aktiv poslovna informatika in računalništvo
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 663 75 05
Žerjal Branka
prof. polit.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01
Aktiv italijanščina
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
T: +386 5 777 75 26
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Aktiv angleščina
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 663 75 05
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 663 7505
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Sirk Tarita
univ.dipl.prev. za ang. in ita. jezik
T: +386 5 663 75 05
Škerjanc Andreja
prof. nem. in ang.
T: +386 5 663 75 05
B
Bandelj Darja
Računovodstvo
T: +386 5 663 75 12
F: +386 5 663 75 06
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
Bevk Ester
dipl. org. turiz.
Tajništvo
T: +386 5 663 75 00
Bole Jožef
prof. šp. vzg.
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Č
Černač Stupar Tatjana
univ. dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
C
Cijan Miran
laborant
T: +386 5 663 75 05
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 663 75 05
D
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
E
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 663 75 05
G
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
H
Hrvatin Barbara
magistrica znanosti, področje manegement
T: +386 5 66 37 505
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
I
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 663 75 05
J
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 663 7505
Jurković Davor
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
K
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Krötlinger Karolina
univ. dipl. soc.
T: +386 5 663 75 05
L
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
M
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05
Marzi Andreja
univ. dipl. inž. kemije
T: +386 5 663 75 05
O
Oblak Galjanič Irena
prof. slo. in univ. dipl. lit. komp.
Knjižničarka
T: +386 5 66 37 514
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
P
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Pintarić Dragutin
prof. šp. vzg.
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 30 -kabinet
Pohajač Tina
univ. dipl. psiholog, certif. EuroPsy psihologinja
Svetovalna delavka
T: +386 5 663 75 15
F: +386 5 663 75 06
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 663 75 05
Primožič Nataša
prof. mat.
T: +386 5 663 75 05
Pupis Vesna
prof. mat.
T: +386 5 663 75 05
R
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Š
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
T: +386 5 777 75 26
Škerjanc Andreja
prof. nem. in ang.
T: +386 5 663 75 05
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05
Šturm Zankolič Marija
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Tajnica poklicne mature
T: +386 5 777 75 28
S
Sirk Tarita
univ.dipl.prev. za ang. in ita. jezik
T: +386 5 663 75 05
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 663 75 05
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: 05 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Strnad Bensa Polona
dipl. soc. kulture
T: +386 5 663 75 05
T
Turk Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
V
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 663 75 05
Ž
Žerjal Branka
prof. polit.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01
Z
Zorč Rija
univ. dipl. inž. kem.
T: +386 5 663 75 05