Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper ima več kot 60-letno tradicijo izobraževanja, saj se je prvo izobraževanje ekonomskih kadrov v Kopru začelo leta 1955. V šolskem letu 2015/2016 smo ob praznovanju 60. obletnice šole izdali publikacijo, v kateri si lahko preberete kaj se je dogajalo na šoli zadnjih deset let. Vse ostale informacije pa so bile že opisane v publikaciji, ki je bila izdana ob 50. obletnici šole.

Na šoli izobražujemo dijake v programih Administrator, Trgovec, Ekonomski tehnik, Ekonomski tehnik PTI in Ekonomska gimnazija. Izvajamo  tudi Poklicni tečaj ekonomskega tehnika. Poleg rednega izobraževanja šola organizira tudi izobraževanje odraslih.

Ves naš trud je namenjen predvsem dijakom, ki jim želimo, da bi v našo šolo hodili z veseljem in radovednostjo po novih znanjih. Želimo, da  domov odnesete čimveč znanja in veliko prijetnih izkušenj.

Vsem obiskovalcem želimo, da bi na spletnem mestu našli informacije, ki jih zanimajo. V primeru, da informacij, ki jih iščete, ne najdete, nas obiščite ali nam pišite na info@seps.si.

Branka Žerjal, prof.
Ravnateljica

 

Lokacija SEPŠ Koper

 

Davčna številka: 26806088
TRR: SI56 0110 0603 0697 904

Telefon: +386 5 663 75 00

Tajništvo
Bevk Ester
dipl. org. turiz.
Tajništvo
T: +386 5 663 75 00
Svetovalna delavka
Pohajač Tina
univ. dipl. psiholog, certif. EuroPsy psihologinja
Svetovalna delavka
T: +386 5 663 75 15
F: +386 5 663 75 06
Računovodstvo
Bandelj Darja
Računovodstvo
T: +386 5 663 75 12
F: +386 5 663 75 06
Ravnateljica
Žerjal Branka
prof. polit.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01
Pomočnica ravnateljice
Černač Stupar Tatjana
univ. dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
Tajnica poklicne mature
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Tajnica poklicne mature
T: +386 5 777 75 28
Tajnica splošne mature
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
Tajnica zaključnega izpita
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 663 75 05
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
T: +386 5 777 75 26
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05
Knjižničarka
Oblak Galjanič Irena
prof. slo. in univ. dipl. lit. komp.
Knjižničarka
T: +386 5 66 37 514