Tajnica poklicne mature: Breda Švara

telefon: +386 5 7777 528; II. nadstropje/211

elektronski naslov: breda.svara@seps.si

 

ZAKONSKI PREDPISI

 

KOLEDAR PM 2016/2017

1. Pisni izpiti

2. Ustni izpiti

 

 

 

IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM

 

OBRAZCI

 

Cenik opravljanja PM za samoizobraževalce