Za 2. letnik programa Ekonomski tehnik

      1. Ekonomika poslovanja – VS Temeljne računovodske informacije:

I. del: Sredstva in viri sredstev

II. del : Stroški

III. del: Konti uspeha in poslovni izid

 

      2. Ekonomika poslovanja – VS Ekonomika podjetja 

Gradivo: Ekonomika podjetja

 

 Za 3. letnik programa Ekonomski tehnik

       1. MAK  – Materialno knjigovodstvo

I. del: Denarno poslovanje

II. del: Evidentiranje blaga in storitev

III. del: Računovodenje proizvodnje

 

Za 4. letnik programa Ekonomski tehnik

       1. FIK – Finančno knjigovodstvo

I. del: Obračun plač

II. del: Osnovna sredstva in drobni inventar

 

Za 2. letnik programa Administrator

1. APO – Knjigovodstvo

I. del: Vaja1 – določanje sredstev v Excelu

 

GRADIVA UNISVET

SODOBNO GOSPODARSTVO – avtorica Ivana Ciglič

  1. Gospodarske dejavnosti (SOGgod)
  2. Zavarovalno pravo
  3. Pot do zavarovalnega zastopnika